Sidst opdateret — 04-09-09 18:32 :: kliniskbiokemi.net ::

 

 

 

 

 

 

MiniPortal :: Sundheds-it i Danmark

— og links til andre steder i cyberspace med tilknytning til emnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundheds-it er et uhyre dynamisk og ret uoverskueligt område!

Så jeg forsøger — også for min egen skyld — at samle informationer om emnet i denne MiniPortal.

Indholdet forsøges løbende opdateret, men der går fx nogle gange desværre ged i mine hyperlinks på denne side :o\

Ulrik Gerdes

 

Relevante links [lidt usorterede; skal ordnes]

Version2 om EPJ-emner

Dansk Industris Netværk for Sundheds-it

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD)

SundhedsItNet [har en god linksamling om emnet]

EPJ-Observatoriet

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

ComputerWorld om sundheds-it

Health Informatics Community (NHS, UK)

 

Vigtige publikationer om sundheds-it

Lægeforeningens it-politik

Strategiske udviklingsveje for EPJ (eksternt review, april 2007)

Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010 (juni 2007)

 

Uddannelse i sundhedsinformatik?

Aalborg Universitet

IT-Universitetet i København

 

Software til EPJ — udvalgte ting fra ind- og udland

Logica sundheds-it

Profdoc

MediKeeper

En interaktiv 3D figur til datahåndtering

Microsoft Amalga

Microsoft Health Care and Life Sciences

Open Electronic Health Records (openEHR)

Columna fra Systematic

Softwarebørsen (IT- og Telestyrelsen)

 

Hardware til sundheds-it — måske?

Den elektroniske avis - og stuegangsjournal?

Store trykfølsomme skærme til konferencer

Elektronisk papir er en realitet

Det elektroniske konferencebord?

Værktøj til telekonferencer

 

 

Nyheder om sundheds-it

Sundhedsfagligt indhold

31-08-2009 ::  En god artikel i Ugeskrift for Læger om Lægehåndbogen versus Map of Medicine.

Servicebaseret sundheds-it

30-03-2009 ::  Selvom det måske ikke er sundheds-it, men snarere ’logistik-it’, så lyder dette hér som en rigtig god idé.

Use of electronic health records in U.S. hospitals

30-03-2009 ::  Artikel i New England Journal of Medicine om udbredelsen af sundheds-it I det amerikanske hospitalsvæsen.

Århus EPJ - Nu er det alvor

30-03-2009 ::  Artikel i Ugeskrift for Læger om afprøvningen af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa.

The American Experience

27-03-2009 ::  Præsident Obama vil pumpe mange resurser i udviklingen af sundheds-it i USA.

Kritiske røster fremhæver, at der ikke er evidensbaserede holdepunkter for at digitalisering forbedrer kvaliteten af patient­behandlingen.

Se også denne artikel i The New York Times.

Tak til Peter Hokland for informationerne!

 

Regionshospitalet Randers skal afprøve den samlede Århus EPJ

22-01-2009 :: Det skal testes om den samlede Århus-EPJ, inkl. det såkaldte modul ’Klinisk Proces’ og det patientad­ministrative modul, er brugbart i en større skala.

Projektet løbet af stablen i løbet af sommeren.

Integration af sundheds-it

28-11-2008 :: Der eksperimente­res med opgaverne i Danmark.

Sygehuses it-projekter kræver bedre ledelse

08-11-2008 :: Det lyder som en god idé!

EPJ-nedbrud i Århus

28-10-2008 :: Århus Universitets­hospital og flere andre hospitaler i Region Midtjylland  var ramt  af et 10 timer langt EPJ-nedbrud  i uge 42.

Der indtraf en alvorlig fejl i forlø­bet, som medførte at 231 patien­ter fik forkerte blodprø­ve­svar.

Klik hér for en kortere & mere kontant version af sagen.

Text-mining - naturligvis!

22-10-2008 :: En kendt teknologi, som selvsagt bør finde plads i elektroniske patientjournaler.

Dette hér er smart!

18-10-2008 :: Sygehus Thy-Mors har engageret sig i et innovativt it-projekt, som andre bør holde godt øje med — det er nemlig ret smart!

Digital sundhed i praksis

24-09-2008 :: Rambøll Management har udgivet en interessant rapport.

Seks millioner kr. til test af 'Map of Medicine'

02-06-2008 :: Sundhedsstyrel­sen har fået 6 mio. kr. til en pilottest af det engelske system til håndtering af sundhedsfaglig information.

IT-Universitetet giver EPJ digital ansigtsbehandling

30-05-2008 :: Det lyder godt, for behandlingen er tiltrængt. Det gælder også de dele der vedrører rekvisition af biokemiske analyser og præsentationer af svar!

Personlige elektroniske journaler m.m.

30-05-2008 :: Nogle meget interessante artikler i BMJ, som kunne tyde på, at der forskes mere i brugen af sundheds-it i UK end hér i landet.

Skrot den århusianske EPJ

28-03-2008 :: Selvom projektet har været meget kostbart, så foreslås det skrottet.

Lægeforeningens it-politik

04-04-2008 :: Beskrivelse af lægeforeningens ønsker og visioner for udviklingen af sundheds-it i Danmark.

SDSD's strategi

12-12-2007 :: Beskrivelsen af den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2008-2012 er nu udkommet.

HealthVault

31-10-2007 :: Microsoft har lanceret et koncept, som svarer til det digitale ’patientindex’ der diskuteres i EPJ-sammenhænge.

Map of Medicine

25-10-2007 :: En meget spændende konstruktion fra England.

 

 

 

 

 

 

Se mere hér…

Besøg fremtiden!

Især om interfaces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiverede nyheder

EPJ-Observatoriets Årskonference 2007

23-10-2007 :: Nu findes diverse præsentationer på Internettet.

"Tag dog magten, Otto!"

19-10-2007 :: Dagens Medicin er lidt ude med riven efter direktøren for SDSD.

EPJ: "Tag magten!"

17-10-2007 :: En lille reportage fra EPJ-Observatoriets nylige årskonference.

Så kan de lære det ... eller?

15-10-2007 :: Et referat fra mødet om e-health m.m. i København.

Rigsrevisionen roser dansk sundheds-it

12-10-2007 :: Det er måske ikke så ringe endda? Og dog…

Åbne standarder

03-10-2007 :: Beslutninger om brugen af åbne standarder indenfor det offentlige spiller en rolle i arbejdet med fremtidens EPJ.

SDSD :: Strategi-Seminar

05-09-2007 :: SDSD har afholdt et vigtigt seminar om strategien for udviklingen af EPJ.

"Vi er ikke idioter"

30-04-2007 :: Interview med Otto Larsen i Ugeskrift for Læger

Strategiske udviklingsveje

26-04-2007 :: Der er udkommet en rapport efter et eksternt review af det hidtidige EPJ-arbejde i Danmark.

EPJ-organisation på afveje?

25-04-2007 :: Et todelt job for direktøren for det nye EPJ-sekretariat udgør et problem for hans muligheder for at varetage opgaverne for EPJ-organisatio­nen, viser en analyse fra Dansk IT.

EPJ-værdi skal nu måles

30-03-2007 :: En gruppe forskere fra Handels­højskolen i Århus starter et nyt projekt, der skal resultere i brug­bare værktøjer til måling af om indførelsen af elek­troniske patient­journaler (EPJ) har nogen effekt.

Prisen på den Århusianske EPJ stiger igen

09-03-2007 :: Politikerne i Århus må atter til lommerne for at spæ­de i kassen til landets mest ambitiøse projekt med elektro­niske patientjournaler. Samlet har systemet nu kostet 317 millio­ner kroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktør
Ulrik Gerdes

 

 

 

 

 

 

 

ñ

 

 

Gå til startsiden